Jazyky v krajinách V4A                                              A V4-országok nyelvei

 

Języki w krajach V4

Jazyky v zemích V4

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

  

v spolupráci s partnermi:

                 Ostravská univerzita v Ostravě                  Szegedi Tudományegyetem             Uniwersytet Ślaski w Katowicach

                                                                                       

 

          a s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu  

 

organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu

Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity.)

13. - 14. 9. 2016 v Banskej Bystrici, Slovensko

Plagat_VYSEHRAD_FF UMB_2016.pdf (784145)