Jazyky v krajinách V4                                         A V4-országok nyelvei

Języki w krajach V4                                            Jazyky v zemích V4

Informácie o nás/ ABOUT US

Hlavný riešiteľ projektu-Usporiadateľ konferencie a koordinátor/ The Main  Project Investigator-Organisation:

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/ Faculty of Arts, University of Matej Bel, Banská Bystrica, Slovakia

Riešiteľský tím/ Work team

PhDr. Anita Huťková, PhD. - the main coordinator (Katedra translatológie)

PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. (Katedra translatológie)

 PaedDr. Eva Čulenová, PhD.  (Katedra translatológie)

PhDr. Ladislav György, PhD. (Katedra translatológie)

Mgr. Anita Račáková, PhD. (Katedra slovanských jazykov)

 

Partneri/Partners:

1. Ostravská univerzita v Ostravě , Filozofická fakulta     

Riešiteľský tím/ Work team

prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. - the coordinator (Katedra germanistiky, Centrum výzkumu odborného jazyka)

PhDr. Irena Šebestová, CSc. (Katedra germanistiky)

Mgr. Renáta Tomášková, Dr. (Centrum výzkumu odborného jazyka)

Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D. (Centrum výzkumum odborného jazyka)

Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. (Centrum výzkumu odborného jazyka)

 

2. Szegedi Tudományegyetem    

Riešiteľský tím/ Work team   

Dr. Tuska Tünde - the coordinator (Department of Slovak Language)

Dr.Stanislava Zajacová    (Department of Slovak Language) 

Dr. Drahota Szabó Erzsébet (Institute of Minority Languages, Department of German)

Dr. Mihaela Bucin (Department of Roman Studies, Román Nyelv Tanszék)

Dr. Weber Péter

 

3. Uniwersytet Ślaski w Katowicach

Riešiteľský tím/ Work team

Dr. Lucyna Spyrka  - the coordinator (Inštitút slovanskej filológie)

prof. Dr. Malgorzata Kita (Katedra medzinárodných poľských štúdií)

Dr. hab. Mariola Szymczach-Rozlach (Inštitút slovanskej filológie)

Dr. Malgorzata Kalita (Inštitút slovanskej filológie)

Mgr. Natalia Szlichutka (Inštitút slovanskej filológie)

 


Projekt finančne podporil:      

Medzinárodný vyšehradský fond/ Internatonal Visegrad Fund
Číslo projektu/Number of the Project: 21520090
Kategória/Cathegory: Vedecká výmena a výskum
Vedúca projektu/ Kontact person: PhDr. Anita Huťková, PhD.
Trvanie projektu/ Duration: 01/2016 - 12/2016
Dátum konania konferencie/ Date of the conference: 13.-14.9.2016