Ubytovanie/Accomodation

PONUKA UBYTOVANIA/ ACCOMODATION OFFER

HOTELY/HOTELS

Hotel ARCADE

www.arcade.sk

(Námestie SNP 5, Banská Bystrica, tel. +421 48 430 21 11) 

 

Hotel NÁRODNÝ DOM

www.hotelnarodnydom.sk     

(Národná 11, Banská Bystrica, tel.  +421 48 412 37 37)

 

Hotel LUX

www.hotellux.sk

(Námestie Slobody 2, Banská Bystrica, tel. +421 48 414 41 41)

 

Hotel DIXON

www.dixon.sk

(Švermova 32, Banská Bystrica, tel. +421 48 471 78 00)

 

PENZIÓNY(PENSIONS

Penzión BOCA

www.penzion-boca.sk

(Dolná 52, Banská Bystrica, tel. +421 48 415 22 54)      

 

Penzión MOYZES

www.penzionmoyzes.sk

(Námestie Š. Moyzesa 2, Banská Bystrica, tel. +421 48 415 19 51)

 

Penzión EXPO  

www.penzionexpo.sk

(Jána Bottu 5, Banská Bystrica, tel. +421 48 412 42 80)

 

Penzión KÚRIA

www.kuria.sk

(Bakossova 4, Banská Bystrica, tel. +421 48 412 32 55)

 

Apartmány SLOS

www.ubytovaniebb.sk

(Horná Strieborná 19, Banská Bystrica, tel. +421 48 415 15 16) 

 

ŠTUDENTSKÝ DOMOV/DORMITORIES

Poskytovanie krátkodobého ubytovania na ŠD 1 (Tajovského 40) - hosťovské izby

Ubytovanie si treba dohodnúť vopred telefonicky na tel.čísle: 048/446 7619, alebo mailom na katarina.orlickova@umb.sk. Treba uviesť meno, priezvisko, mesto - obec trvalého bydliska 

a termín ubytovania / počet nocí/.

Ceny: 

hostia (SR, zahraničie)               ........................ 12,00 € / os / noc

Ubytovanie je poskytované vo vyčlenenej lôžkovej kapacite, v 2-lôžkových izbách so sociálnym zariadením a v bunkovom systéme 2+2 so sociálnym zariadením. V prípade, že hosť chce byť sám na izbe, zaplatí za 2 lôžka. Hosť sa môže ubytovať od 11,00 hod. do 24,00 hod., izbu opúšťa do 9,00 hod. v deň odchodu.